MAN - FRED 8.00-17.00

(86) 136 2576 7514

TA KONTAKT
Hjem > Blog >

Hvor langt skal generatoren være fra huset

dato2022-11-11

 Hvor langt skal

Hvor langt skal 

At holde generatoren  i den rette afstand fra boligen er et afgørende aspekt af at håndtere generatorer.

Generatorer bør typisk placeres mindst 20 fod væk fra et hus.

Desuden bør et vindue eller en dør ikke på nogen måde eller endda delvist blokeres af generatorens udstødningsrør.

Forkert placering kan forårsage enorme problemer, herunder forkert afkøling og overophedning, og derudover kan det i høj grad påvirke dit helbred.

Faktorer at overveje, når du placerer en generator

placere en generator

Placering af en generator

Der er flere overvejelser end minimumsafstanden, når man skal beslutte, hvor langt generatoren skal være fra huset.

Her er et par ting, du skal overveje, når du beslutter dig for placeringen og afstanden til generatorer:

1) Brændstoftype

Hvis generatoren kører på gas , bør den ikke placeres for langt fra gasmåleren. Hvis generatoren er for langt, kræves der flere rør. Dette vil koste flere penge i materialer og arbejdskraft og endda føre til inkonsekvent gasforsyning.

2) Udstødningsretning

Under elproduktion udsender brændstofforbrænding skadelige gasser. Så det ville være bedst, hvis du placerede udstødningen væk fra huset; det er det, der bestemmer, hvor langt generatoren skal være i sikker afstand fra vinduer. Sørg for, at vinden ikke fører gassen tilbage ind i huset gennem vinduerne. Ved at placere udstødningen i den modsatte retning vil røgen blæse væk fra vinduet.

3) Støjniveau

En generator med det laveste støjniveau anbefales. Da alle generatorer genererer et støjniveau, kan du reducere lydens påvirkning ved at holde generatoren væk fra huset.

4) National Fire Protection Association (NFPA) kode

Vær opmærksom på disse koder og følg dem, når du installerer generatoren. Overholdelse af disse love vil hjælpe med at reducere risikoen for elektriske brande.

5) Native kode

Der findes forskellige love og regler vedrørende elektriske installationer i hver by og region. I nogle områder kræves der en tilladelse for at installere en generator. Forstå disse lovkrav fuldt ud, før du begynder installationen.

6) Overvej producentens krav

Sidst men ikke mindst skal du overveje producentens krav. Se venligst brugervejledningen og fuldfør alle handlinger før installation.

7) Generatorens størrelse

Hvor stor hele din generator er, vil afgøre, hvor meget støj den laver, størrelsen på brændstoftanken, den kan have brug for, og den type støttesystem, den skal bruge for at stå ét sted. Alt dette vil i sidste ende afgøre, hvor langt du placerer generatoren.

Du skal også overveje den indkapslingsstørrelse, der kræves til backupgeneratoren, og om den kan rummes på din ejendom. Generelt gælder det, at jo større og tungere backupgeneratoren er, jo større og tykkere er betonbasen nødvendig for at bære dens vægt.

En generel tommelfingerregel er, at dybden af ​​betonpuden skal være 125 % af enhedens våde vægt, hvilket tager hensyn til både generator og brændstof.

8) Krav til lagertank

Hvis du planlægger at bruge naturgas til at brænde backup-generatorer, skal du prioritere placeringen af ​​eksisterende forsyningsledninger under overvejelsesprocessen. Men en lagertank vil være nødvendig for andre brændstoftyper. Dette medfører også en række udfordringer.

Typisk har lagertanke forskellig volumen og vægtkapacitet. Større tanke kan rumme mere brændstof, men kræver mere plads, både over og under jorden. Og de skal have tilstrækkelig afstand fra dit hjem og generatorer for at forhindre brande og eksplosioner.

For eksempel, afhængigt af tankstørrelsen, skal propantanke være mindst 3-25 fod væk fra bygningsåbninger, antændelseskilder og ejendomslinjer. Typisk skal større tanke holdes væk fra hinanden, din generator og dit hjem.

Reglerne gælder også for underjordiske lagertanke. Disse bestemmer, hvor dybt du kan grave for at rumme tanken. Derudover vil positionen af ​​sikkerhedsventilen bestemme positionen af ​​brændstoftanken og dermed generatoren.

Tips til generatorplacering

 start op

Start op

a) Glem at køre generatoren i regnen

En enheds ydeevne kan blive stærkt påvirket af regn, hvilket også kan skade interne dele. Du kan vælge at købe et generatortelt, hvis du har brug for det. De har et godt beskyttelsesniveau, mens de ikke forstyrrer normal luftcirkulation, hvilket faktisk er meget vigtigt.

b) Overvej reservebrændstof

Når du installerer en hjemmegenerator, skal du overveje, hvor ofte du vil bruge den. Hvis det har virket - se chancen for, at du løber tør for benzin på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Brændstof skal opbevares køligt og væk fra direkte sollys.

c) Kuliltesikkerhedsteknologi

Moderne generatormodeller, selvom de er dyre, har nyttige funktioner til bestemmelse af kulilteniveauer. Hvis koncentrationen af ​​stoffet overstiger standarden, vil generatoren lukke ned i nødtilstand.

d) Fyld motoren korrekt

Hvis du skal tanke motoren, skal du vente et par minutter, indtil systemet er kølet af. Benzin er et meget brandfarligt stof, og hvis det kommer i kontakt med de varme dele af en netop fungerende mekanisme, vil det let antændes.

e) Minimer risikoen for elektrisk stød

Følg sikkerhedsreglerne og tilslut udstyret direkte til generatoren. Vær dog forsigtig, hvis de er langt fra hinanden, og du planlægger at bruge en forlængerledning. Afhængigt af generatorens placering skal du vælge den optimale længde og vælge den, så den nominelle effekt er større end eller lig med summen af ​​det tilsluttede udstyrs belastninger. Det er også vigtigt, at enhedens stik har alle tre ben. Dette er vigtigt for at forhindre elektrisk stød eller vand i at trænge ind i enheden.

f) Sæt generatoren på et plant underlag

Generatoren vibrerer, når den kører, så den larmer meget. Støjen vil være højere, hvis generatoren ikke er placeret på et plant gulv. Det er også muligt at udløse generatoren, hvis den placeres på ujævnt underlag; dette kan spilde brændstof og være farligt. Sørg derfor altid for at placere generatoren på et plant gulv.

g) Sørg for, at gulvet er tørt

Det ville hjælpe, hvis du opbevarede alt elektrisk udstyr på et rent, tørt sted, da vand er en god leder af elektricitet, og fugt eller vand kan forårsage en kortslutning inde i maskinen; dette gælder også for generatorer. Det kan forårsage generatorsvigt, fuldstændigt nedbrud eller endda føre til elektrisk stød eller elektrisk brand. Placer derfor altid generatoren på et tørt gulv for at undgå farlige situationer.

h) Forstyr ikke andre

Ved installation af en generator skal der tages hensyn til dine naboers ve og vel. Placer venligst ikke generatoren for tæt på dine naboer, da den vil generere for meget støj og varme.

Hvor langt generatoren skal være fra huset gælder også for nabohuse. Dine naboer kan endda sagsøge dig i tilfælde af et tumult. Hvis der er en pejs omkring generatoren, skal du ændre generatorens placering, da det kan skabe brandfare.

Farer forbundet med en generator i hele huset

Uden tvivl er en backup generator et must for enhver husejer, der ønsker at køre deres udstyr, når hovedstrømmen går ned. Disse enheder er dog ikke 100 % sikre. Af denne grund er det bedst at forstå den fare, de udgør for at beskytte dig selv, dine kære og dine naboer.

1. Kulilteforgiftning

Kulilteforgiftning opstår, når mennesker indånder lugtfri og farveløs kuliltegas i en længere periode. Det sker typisk på steder med begrænset ventilation, hvor der kører propan-, diesel- eller benzinmotorer.

Symptomerne omfatter:

● Svimmelhed

● Hovedpine

● svaghed

● Bevidsthedstab

● Død

● Forvirring

Hvert år har cirka 50.000 mennesker brug for lægehjælp på grund af utilsigtet kulilteforgiftning. Omkring 430 af dem vil dø. Du er måske ikke klar over, at bærbare generatorer bidrager meget til disse tal. 85 % af kuliltedødsfaldene kommer fra generatorer.

Fordi hele husets generatorer indeholder forbrændingsmotorer, der delvist forbrænder brændstof, producerer de også kulilte. Derfor skal du være opmærksom på, hvor hele hjemmegeneratorens udstødningssystem vender.

Hvis det er for tæt på dit hjem, er du i fare. Men hvis det er for tæt på din nabos ejendom, får de problemer. Men fordi de normalt opholder sig udendørs, udgør de mindre fare end bærbare versioner.

2. Luftforurening

Luftforurening er en anden bekymring, når man overvejer en generatorinstallation i hele huset. Det skader miljøet ved at øge emissioner og sundhedsproblemer i den menneskelige befolkning.

Generelt producerer diesel- og benzingeneratorer mere forurening end propan- og naturgasgeneratorer, og det er noget at huske på.

3. Støjforurening

Mange typer generatorer er synonyme med støj. Desværre er langvarig udsættelse for støj skadeligt for dit helbred. Undersøgelser har vist, at personer, der udsættes for for høje støjniveauer over 70 decibel i længere perioder, kan opleve høretab i fremtiden. Enhver lyd over 120dB kan øjeblikkeligt skade din hørelse.

Generelt vil en lydløs generator producere 75-85dB støj på en meters afstand. Men de fleste producerer 60-70dB støj fra omkring 23 fod væk, hvilket er acceptabelt og relativt sikkert, selv i længere perioder.

Så når du overvejer, hvor langt du skal installere, er det bedst at overveje din hørelse, og hvordan støjforurening fra backup-generatorer kan påvirke den.

4. Elektrisk stød

Generatorer bruges til at producere elektricitet. Under nogle omstændigheder kan de støde og elektrocutere dig.

Hvis du udsætter generatoren for vand, kan du få elektrisk stød. Mens rent vand ikke er en god elektrisk leder, er det meste vand fra elementerne ikke rent. Derfor fremmer det elektrisk stød. Det er bedst at undgå våde områder, når du installerer generatoren.

En anden kilde til stød kommer fra overlapning af generatorer og hovedstrøm i hele hjemmet. Hvis din generator tænder, når hovednettet genoprettes, kan det forårsage tilbagestrømning.

I løbet af denne proces vil strømmen blive tvunget til at flyde i den modsatte retning, og genskabe strømledninger væk fra dit hjem. Når dette sker, kan forsyningsansatte eller enhver anden, der håndterer ledningen, få elektrisk stød. Derudover kan naboer, der deler den samme transformer, også blive ofre.

5. Eksplosioner og ild

Hele husgeneratorer kan ende med at forårsage brande og eksplosioner af forskellige årsager, så du bør vælge det bedste installationssted.

For det første kan overbelastning af generatorer føre til eksplosioner og brande. Desuden, hvis du bruger de forkerte kabler til at forbinde backup-generatorer til dit eksisterende elektriske system, kan de overophedes og starte en brand. Hvis der er brændbare genstande i nærheden, kan ilden sprede sig hurtigt, og du kan miste dit hjem.

Desuden har generatordele en tendens til at være varme, når udstyret er i brug og umiddelbart efter, at det er blevet slukket. Derfor kan de give alvorlige forbrændinger, hvis du kommer i kontakt med dem.

Brændstof er også en bekymring. Hvis du opbevarer brændstof i nærheden af ​​brændbare materialer, generatorer eller andet brændstofforbrændingsudstyr, kan det øge hastigheden, hvormed ilden spreder sig. Brug af for meget brændstof i generatoren kan desuden eksplodere, starte en brand og forårsage alvorlig skade.

Ofte stillede spørgsmål

1) Hvor langt skal min generator være fra min autocamper?

Campingpladser begrænser ofte høj lydproduktion, især under bestemte stille timer. Derfor kan afstanden mellem campingpladserne begrænse afstanden mellem den bærbare generator og camperen. Da din autocamper er mere som dit hjem, mens du camperer, skal du betragte det som dit boligareal og følge producentens anbefalinger for at placere generatoren på den rigtige placering. Sørg dog for, at du ikke lader støjen og udstødningen fra din generator trænge ind i andre campisters ro. Hold en sikker afstand mellem generatorer og lejrbål for at undgå mulige brandfarer.

2) Hvor langt skal generatoren være fra vinduet?

I henhold til lokale regler skal generatorer holdes mindst 5 fod væk fra vinduer for at reducere virkningen af ​​skadelige dampe fra generatorer på det indre af bygningen.

3) Hvor langt kan generatoren være fra omskifteren?

Generatorer er generelt sikre inden for 60 - 70 fod fra overførselskontakten. Dette hjælper med at reducere generatorens overdrevne lydstyrke og giver sikker kobling.

4) Hvor tæt er en generator på en AC-enhed?

Tryk på knappen

Tryk på knappen 

Da de fleste AC- og HVAC-enheder typisk er inden for 5 fod fra huset, anbefales det ikke at placere generatorer i nærheden af ​​dem. Men hvis dit klimaanlæg er mere end 20 fod væk fra dit hjem, skal din generator være mindst 3 fod væk fra det. Det samme gælder forbrugsmålere og andre store apparater, der kan repareres.

5) Kan jeg køre min generator på verandaen?

Det anbefales kraftigt ikke at køre generatorer i dit hjem eller andre steder i dit hjem. Dette omfatter verandaer, terrasser, skure, garager eller ethvert opholdsområde. Farerne ved bærbare generatorer er for store. Selv i åbne områder kan kulilte akkumuleres nok til at udgøre en betydelig sundhedsfare. Også, hvis din generator på en eller anden måde falder, er truslen om brand meget høj. Derfor anbefales det at holde generatoren i en sikker afstand på mindst 20 fod fra dit hjem.

6) Kan generatoren køre i regnvejr?

Igen skal forskellen mellem en bærbar generator og en generator i hele huset adresseres. Med en bærbar generator er det usikkert at køre i regnen, medmindre du har tilstrækkelig dækning. Bærbare generatorer producerer meget høje, kraftige spændinger, når de er i brug. Hvis stikkontakten bliver våd, eller der siver vand ind i generatorens motor, er risikoen for elektrisk stød eller eksplosion meget høj. Hvis du er tvunget til at køre din bærbare generator i regnen, skal du bruge et dæksel, der er specielt designet til at holde det tørt.

På den anden side kan du køre en helhusgenerator i regnen med minimal risiko. Helhusgeneratorer har normalt deres egen boligenhed, som kan dække dem fuldstændigt. De er også fastkablet, så der er ingen stikkontakt til at blive våd. Desuden er hele husets generatorer fastgjort på plads, så chancen for at de vælter og starter en brand er meget lav.

Konklusion

Når du installerer en generator, er det vigtigt at kende den korrekte afstand mellem generatoren og huset. Hvis du er usikker på noget, skal du følge sikkerhedsstandarderne og kontakte en professionel. Korrekt placering vil holde dig sikker mod skadelige udstødningsgasser og støj. Til dette skal du holde generatoren væk fra dit hus.

Del :
BISON forretning
Hotte nyheder